Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ỐC SN VN TOWER

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

500 m2

CAO ỐC HVB OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

136 m2

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

38 - 40 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 - 240 m2

CAO ỐC STA DDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

95 - 190 m2

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

24 - 27 - 41 m2

CAO ỐC ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 - 92 m2

CAO ỐC TRƯƠNG THỊNH PHÁT 1

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

34 - 100 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

95 - 360 m2

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

86 - 100 m2

CAO ỐC QUỐC HƯNG

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

125 - 125 m2

CAO ỐC HALO THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

35 - 45 - 45 - 66 - 70 - 80 - 136 m2

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

60 - 94 m2

CAO ỐC HALO HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

95 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

20 m2

Tin tức văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp