Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC VIMADECO

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
40m2
7.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT 5

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
25m2
13$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT 7

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
100m2 - 150m2 - 250m2
14$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VISSAI SAIGON

CAO ỐC VISSAI SAIGON

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
115m2 - 315m2 - 430m2
16.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC INTAN

CAO ỐC INTAN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
129m2 - 205m2
16.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC LÝ AN

CAO ỐC LÝ AN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
20m2 - 62m2
18.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
14m2 - 22m2 - 30m2
22.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC CENTREPOINT

CAO ỐC CENTREPOINT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
53m2 - 95m2 - 181m2 - 200m2 - 295m2 - 570m2
23.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VI NVT

CAO ỐC VI NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2 - 0m2
6.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT

CAO ỐC NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
7.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT3

CAO ỐC NVT3

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
8.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC DGM

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC FONTERRA BUILDING

CAO ỐC FONTERRA BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
NVT2

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
10.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIỆT SKY

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
10.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC QUỐC HƯNG

CAO ỐC QUỐC HƯNG

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
11$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT1

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
11.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)