Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận miễn phí dịch vụ

CAO ỐC HÀ PHAN 2

CAO ỐC HÀ PHAN 2

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
10.6$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC LUTACO

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
195m2 - 390m2
11.9$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC LÝ AN

CAO ỐC LÝ AN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
55m2
9.6$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC CENTREPOINT

CAO ỐC CENTREPOINT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
131m2 - 178m2 - 411m2
22$/m2 (Phí DV 5.1 $/m2)
CAO ỐC GOLDEN BEE

CAO ỐC GOLDEN BEE

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
45m2 - 125m2
10.6$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC H&H

CAO ỐC H&H

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
78m2
12.5$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC SONATA

CAO ỐC SONATA

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận
0m2
12$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC KINH LUÂN

CAO ỐC KINH LUÂN

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
86m2
8$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC GILIMEX

CAO ỐC GILIMEX

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
0m2
13$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC ARIANG

CAO ỐC ARIANG

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
0m2
10$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC VẠN LỢI

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
0m2
6.8$/m2 (Phí DV 2.5 $/m2)
CAO ỐC PRIME

CAO ỐC PRIME

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
0m2
12$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NHẤT NGHỆ

CAO ỐC NHẤT NGHỆ

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
35m2
8.7$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC VICTORIA COURT

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
40m2
12.5$/m2 (Phí DV 0.6 $/m2)
CAO ỐC GIA THY

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
0m2
8.9$/m2 (Phí DV 2.5 $/m2)
CAO ỐC MINH PHÚC

CAO ỐC MINH PHÚC

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
90m2
12$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
25m2 - 50m2 - 70m2 - 120m2
8$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC ONG & ONG

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
100m2 - 200m2
10.3$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC TUỔI TRẺ

CAO ỐC TUỔI TRẺ

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
72m2 - 75m2 - 147m2
14$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC NAM GIAO

CAO ỐC NAM GIAO

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
13$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC NAM SÔNG TIỀN

CAO ỐC NAM SÔNG TIỀN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
12.5$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC ELILINK

CAO ỐC ELILINK

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
10.4$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NHÀ VIỆT

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
63m2
7.5$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC M-STAR

CAO ỐC M-STAR

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
0m2
14$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
480m2
10$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC MHB

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
44m2 - 50m2 - 94m2
8.5$/m2 (Phí DV 2.5 $/m2)
CAO ỐC THL

CAO ỐC THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
0m2
8$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC PHÚ NHUẬN

CAO ỐC PHÚ NHUẬN

Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận
0m2
11$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC SOGETRACO

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
0m2
12$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC IN THANH NIÊN

CAO ỐC IN THANH NIÊN

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
0m2
15$/m2 (Phí DV 3 $/m2)