Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận miễn phí dịch vụ

CAO ỐC LUTACO

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
195m2 - 390m2 - 140m2
11.9$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC VIMADECO

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
11.5$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
10m2 - 12m2 - 14m2 - 16m2 - 18m2 - 20m2 - 24m2 - 28m2 - 30m2 - 34m2
22$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC NVT-NT

CAO ỐC NVT-NT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
200m2 - 400m2 - 600m2
6.8$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC INTAN

CAO ỐC INTAN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
13$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC VIỆT SKY

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
10.9$/m2 (Phí DV 1.8 $/m2)
CAO ỐC DGM

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
0m2
9$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC ELILINK

CAO ỐC ELILINK

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
10.4$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NAM GIAO

CAO ỐC NAM GIAO

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
13$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC ONG & ONG

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
10.3$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC HÀ PHAN 2

CAO ỐC HÀ PHAN 2

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
0m2
10.6$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC SATRA - EXIMLAND

CAO ỐC SATRA - EXIMLAND

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
0m2
17.7$/m2 (Phí DV 0.34 $/m2)
CAO ỐC HVH

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận
12m2
16.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVH 1

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận
0m2
8.7$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC OCEWA

CAO ỐC OCEWA

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận
50m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2
11$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC IN THANH NIÊN

CAO ỐC IN THANH NIÊN

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
0m2
13.4$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC LUCKY HOUSE

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
142m2 - 22m2
11.5$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC ĐÔNG Á

CAO ỐC ĐÔNG Á

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
0m2
9$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC MHB

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
44m2 - 50m2 - 94m2
8.5$/m2 (Phí DV 2.5 $/m2)
CAO ỐC H&H

CAO ỐC H&H

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
0m2
12.5$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC NHẤT NGHỆ

CAO ỐC NHẤT NGHỆ

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
0m2
8.7$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC PHONG LAN

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
0m2
7.58$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC GIA THY

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
0m2
8.9$/m2 (Phí DV 2.5 $/m2)
CAO ỐC VMG

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
110m2 - 220m2 - 330m2
8$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC TKT

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
0m2 - 54m2
5$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC NHÀ VIỆT

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
54m2 - 63m2
4.8$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC SONATA

CAO ỐC SONATA

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận
0m2
12$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC VẠN LỢI

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận
0m2
6.8$/m2 (Phí DV 2.5 $/m2)
CAO ỐC TRÍ VIỆT

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận
25m2 - 40m2
7.4$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC CÙ LAO

CAO ỐC CÙ LAO

Cù Lao, Quận Phú Nhuận
0m2
7.9$/m2 (Phí DV 1 $/m2)